Frågor gällande måltider

8 frågor och svar om måltider med Hjärtmärke.

Nuförtiden sägs det att maten inte ska vara fettfri. Motstrider detta Hjärtmärket?

En måltid med Hjärtmärke är inte automatiskt fettfri eller ens fettfattig. Kriterierna möjliggör en måttlig fettmängd i måltidens alla delar. Kvaliteten på fettet är viktigare än mängden: fettet i en måltid med Hjärtmärke är i främsta hand mjukt och således bra för hälsan.

Är Hjärtmärksenlig mat osaltad?

Hjärtmärksenlig mat är inte osaltad eller alltid ens lättsaltad. Kriterierna ger rum för måttlig saltanvändning. Många aktörer inom matservice har redan länge hållit sin saltanvändning på rekommendationsenlig nivå; därför har ibrukstagandet av Hjärtmärket inte nödvändigtvis betytt en förändring i saltmängden.

Salt har en viktig uppgift som smakgivare, och även hälsosam mat bör vara välsmakande för att bli uppäten. Kryddor kan användas mångsidigt. Skickliga produktutvecklare skapar recept där smak och nyttighet sammansvetsas på ett läckert vis. Visst har vi människor olika vanor, och därför kan man strö några saltkorn över maten om man vill. Det är alltså tillåtet för restauranger att ha saltkar framme.

Att använda mindre salt har utöver sin hälsonytta även nationalekonomisk betydelse. Måltider med Hjärtmärke har uppskattningsvis 1 g mindre salt än en motsvarande, icke hjärtmärkt måltid. Om alla finländare minskade sitt dagliga saltintag med 1 g, skulle samhället spara 70 miljoner euro i året.

Minskar Hjärtmärket utbudet av kötträtter?

Nyttig – och onyttig – mat kan tillagas med allehanda råvaror, såväl grönsaker som kött eller fisk. Hjärtmärket tar inte ställning till de använda råvarorna, utan enbart slutresultatets näringsvärden. En måltid med Hjärtmärke kan därmed likväl vara korvsoppa, lasagne eller köttgryta.

Lämpar sig måltider med Hjärtmärke för barn?

Javisst, måltider med Hjärtmärke lämpar sig för alla åldrar: daghems- och skolbarn, studeranden och människor i arbetsför ålder.

Det är skäl att satsa på barns och ungas matvanor, så att sunda vanor får sin grund i god tid. Då vänjer sig t.ex. smaksinnet redan i barndomen vid grönsaker och saltfattig mat. En hälsosam kost har även stor betydelse för orkandet och presterandet, även för dem som är i arbetsför ålder. Beklagligtvis har personallunchens nyttighet ännu sällan utnyttjats som ett sätt att främja arbetsvälmåendet.

I vår kommun överväger man att ta i bruk Hjärtmärket i skolorna. Vad kommer att förändras?

Ingenting nödvändigtvis. Till en måltid med Hjärtmärke hör huvudrätt med tillbehör, bröd med fettpålägg, mjölk eller surmjölk samt grönsaker med oljebaserad dressing. De flesta tillbehör har redan i årtionden varit i enlighet med Hjärtmärket, och även bland huvudrätterna finns nyttiga alternativ som ätits med god aptit i åratal. Kommunen får själv bestämma hur många dagar i veckan måltider med Hjärtmärke serveras. Inom matservice kan man – då resurserna tillåter – utveckla de produkter som ännu inte uppfyller Hjärtmärkets kriterier.

Via Hjärtmärket görs matservicebranschens kunskap och hälsofrämjande arbete synligt. På så vis kan barnvårdare, skolpersonal och diverse intressentgrupper, utan att behöva vara pålästa inom näring, lita på att maten som serveras är nyttig för en själv och ens närmaste. Hjärtmärket försäkrar att varje restaurang har lika högklassig mat, att alla barn har likvärdig möjlighet till en nyttig måltid, och att mattillredarens egna preferenser inte påverkar nyttigheten.

Måste all mat vara hjärtmärkt? Vad händer med favoritmatdagarna, som t.ex. ugnskorven?

Inom matservice får varje aktör själv bestämma hur ofta måltider med Hjärtmärke serveras – inget måste ges upp! Dessutom utesluter inte Hjärtmärket mindre nyttiga alternativ, och därmed kan det samtidigt serveras t.ex. bröd med mindre fiberhalt eller en huvudrätt med högre fetthalt.

Enligt erfarenhet kan även skicklig produktutveckling leda till att en något osundare mat blir hyfsad genom att justera saltmängden eller genom att byta ut köttet mot ett annat. Om korven är hjärtmärkt, blir ugnskorven som måltid i enlighet med Hjärtmärket.

Varför bryr man sig om kostens nyttighet?

En hälsosam kost har många fördelar. Den underlättar viktkontrollen, ökar arbetsenergin och produktiviteten, åstadkommer färre sjukfrånvaron och minskar samhällets hälsovårdsutgifter. Som bäst kan modellen om en hälsosam kost i skolor och på jobbet börja synas även hemma. Nyttig mat har dessutom betydelse för utvecklingen av sunda matvanor.

Kostens nyttighet är betydelsefullt för många kunder. Bara på basis av hur portionen ser ut kan det vara svårt att avgöra vad som är nyttigt och vad som är mindre nyttigt, vilket å sin sida gör det svårare att göra goda val. Hjärtmärket visar vägen till det bättre valet.

Vad ska jag ta mig till då jag som förälder eller som personalrestaurangens kund önskar något nyttigt att äta för både mitt barn och mig själv?

Var och en kan själv ta initiativ till att ta i bruk måltider med Hjärtmärke inom sin egen kommun eller arbetsplats. Önskan om en nyttig kost kommer ofta från att man vill att ens barn på daghemmet eller i skolan erbjuds en mångsidig kost som stöder utveckling och tillväxt. Om du vill att ditt barn har möjlighet till nyttig mat, föreslå då kommunens matservice att ta Hjärtmärket i bruk.

Du kan även på arbetsplatsen föreslå att matutbudet görs i enlighet med Hjärtmärket. På personalrestauranger finns ofta goda förutsättningar att åstadkomma ett nyttigare lunchutbud, om kunderna bara vet om att fråga.