Forskningsdatan bakom Hjärtmärket

Hjärtmärket trycks inte på förpackningen på måfå, utan livsmedelstillverkarna ansöker om rätten att använda märket av en opartisk specialistgrupp. De livsmedel som beviljas Hjärtmärket måste uppfylla strikta kriterier. De baserar sig på senaste rön om kost och näring och de preciseras kontinuerligt i takt med att forskningen och produkturvalet utvecklas.

Varje år görs tiotals laboratorieundersökningar för att försäkra att de hjärtmärkta produkternas produktinformation stämmer. På så vis kan vi vara säkra om att Hjärtmärket även i verkligheten är ett nyttigare val.

Ifall du vill bekanta dig närmare med kriterierna för någon viss produktkategori inom vilken Hjärtmärket beviljas, hittar du kriterierna här. (information på finska)

Även kriterierna för måltider med Hjärtmärke har gjorts av den opartiska specialistgruppen. Restauranger kan ansöka om rätten att använda Hjärtmärket av Hjärtmärke-teamet.

Du kan bekanta dig med kriterierna för måltider med Hjärtmärke här. (information på finska)

Hjärtmärket är ett registrerat näringspåstående, och i Finland fungerar det som den enda symbolen för produkters näringsmässiga kvalitet.

Hjärtmärkets bakgrundsorganisationer är Finlands Hjärtförbund rf och Diabetesförbundet i Finland rf.