Nyttig mat för skolbarn

Du kan själv påverka hurdan mat skolor och daghem serverar.

Över en miljon finländare använder dagligen kommunal matservice. För många barn och vuxna är det dagens enda varma måltid.

Om du vill att ditt barn har möjlighet till nyttig mat, föreslå då kommunens matservice att ta Hjärtmärket i bruk. Kökspersonalen arbetar yrkeskunnigt, och många kommuner och privata serviceleverantörer kan tillreda god och mångsidig mat – oftast även mycket hälsosam sådan.

Hjärtmärket garanterar inte enbart att maten är nyttig, den sänder även hälsobudskapet till barn och föräldrar. I många kommuner har kostens nyttighet redan länge varit en hederssak vid sidan om andra värderingar, men man har nödvändigtvis inte informerat kunderna om saken.