Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterin pitäjä 

Sydänliitto ry (y-tunnus 0202293-2)

Oltermannintie 8

00620 HELSINKI 

Puh.: 09 752 7521 (vaihde)

Faksi: 09 752 752 50

www.sydanmerkki.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Heljä Hyytiä:

S-posti: helja.hyytia@sydanliitto.fi


3. Rekisterin nimi 

Sydänliiton kuluttajille suunnatun Sydänmerkin markkinointiviestinnän rekisteri. 


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Uutiskirjeen ja muun markkinointiviestinnän lähettäminen kuluttajille Sydänmerkkiin liittyvissä asioissa. 

- Mielipide- tai markkinatutkimusten tekeminen.


5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja

- perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä kerätään erilaisista Sydänliiton ja Sydänmerkin arvonnoista ja kilpailuista, joissa rekisteröity on antanut luvan suoramarkkinointiin.

Rekisterissä ovat myös Sydänmerkin uutiskirjeen itse tilanneet henkilöt.

Säännönmukaisia tietolähteitä voivat olla esimerkiksi rekisteröity itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä. Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.


7. Tietojen luovutus

Sydänliitto ry voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille. 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Uutiskirjeen yhteydessä tarjotaan tilaajalle mahdollisuus peruuttaa milloin tahansa tilaamansa uutiskirje.